سنگل ڪالم لوئر ھاف

عوامي شاعر پانڌن جوکيو فالج جي حملي سبب بستري ڀيڙو